Back

ⓘ Svenskspråkiga - Wikipedia, Lista över svenskspråkiga skolor i Storhelsingfors, Lsjbot, Svenska Österbotten, Svenskfinland, Svenska Yle ..
                                               

Svenskspråkiga Wikipedia

Svenskspråkiga Wikipedia är den svenskspråkiga varianten av den fria encyklopedin Wikipedia. Svenskspråkiga Wikipedia, som påbörjades under maj 2001, var en av de första Wikipediaversionerna. Den innehåller just nu 3 231 424 artiklar och är därmed den tredje största Wikipediaversionen. Den innefattar en stor andel robotskapade artiklar, något som gör att den svenskspråkiga versionen har fler artiklar i förhållande till andra språkversioner än antalet aktiva användare skulle ge vid handen – men också antalet användare och manuellt skapade artiklar är högt i förhållande till antal svenskatalare.

                                               

Lista över svenskspråkiga skolor i Storhelsingfors

                                               

Lsjbot

Lsjbot är ett datorprogram, en bot, som används för att skapa Wikipedia-artiklar på ett automatiserat sätt. Boten har utvecklats av den svenske fysikern Sverker Johansson.

                                               

Svenska Österbotten

Svenska Österbotten är den region på Finlands västkust, i det historiska landskapet Österbotten, som befolkas av finlandssvenskar. Särskilt städerna Nykarleby och Närpes samt landskommunerna har en mycket hög andel svenskspråkiga. I dessa kommuner och städer kan man leva ett helt liv utan att kunna ett enda ord finska. Ungefär hälften av de i Finland bosatta finlandssvenskarna bor här.

                                               

Svenskfinland

Svenskfinland är en benämning på svenskbygderna i Finland, det vill säga de områden där den svenskspråkiga befolkningen huvudsakligen bor. Svenskfinland är delat i tre regioner fyra om Åland räknas med: Svenska Österbotten, kustremsan i västra Finland mellan Sideby i söder och Karleby i norr Nyland, kustremsan i södra Finland mellan Hangö i väster och Pyttis i öster, i vilken Huvudstadsregionen ingår Åboland, skärgården sydväst om Åbo Åland räknas ibland som en del av Svenskfinland. Ofta räknas Åland dock som ett separat område befolkat av ålänningar. Förutom dessa regioner, där finlandssv ...

                                               

Svenska Yle

Svenska Yle är den svenskspråkiga delen av Yle, Finlands public service-bolag för TV, radio och webb. En alternativ benämning på Svenska Yle är Finlands svenska rundradio. Sedan 2020 är Johanna Törn-Mangs direktör. Svenska Yle består av svenska.yle.fi, Yle X3M, Yle Vega och Yle Fem, den sistnämnda en TV-kanal som numera delar kanalplats med finskspråkiga Yle Teema. Yle Fem är huvudkanal för den finlandssvenska publiken med en framför allt finlandssvensk och nordisk profil. Radio- och tv-chef är Unni Malmgren. Tidigare fanns svenskspråkigt TV-utbud endast som inslag i de analoga kanalerna Y ...